Egur birziklatua paletak guztiak.
Escolta Real, 45, bajo, 20008 Donostia-San Sebastián

Dira dugu Eureka Reziklarte

EUREKA REZIKLARTE, zurgindegi, margo eta iturgintzasektoreetanprofesionalakdirenhirulagunenartean, 2016 urteanDonostiansortutakosozietatemugatutxikibat da. Gureprimeranhornitutakotailerrari esker, vintage eta industrial estilokoaltzari eta objektuakelaboratzenditugu.

Gure helburua

Gurehelburua, guktransformatutako eta balioztatutakoaltzarietatikdirusarrerabatsortzea da. Produktuhauekbetiere, egurreziklatutik, urtutuetaik eta bestehondakinobjektuetatikdatozelaaipatubeharradago.

Gure filosofia

Gure filosofía, produktuindustrialenberrerabilmeneanoinarritzen da. Egurrarenbirziklapenakingurumenarenbenefizioakdakartza, baiegurrarenbaliobizitzaluzatuz, baiproduktuberriarenbarruanlehengoikatzamantenduz.

Jendeaskok, paletenberrerabilpenapreziobaxuekinerlazionatzen du, hala ere, prozesuhonekbaidenboran eta baieskulanarloankostuhandiagoaksuposatzenditu, egurberri baten kostuarekinkonparatzenbadugu.

Gukbetenazkoegurraerabiltzendugugurealtzariakegiteko, zuhaitzegurra, eta ezaglomeratuak, eztakontratxapatua ere.

Gurealtzariakpolitak, bakarrak, xumeak eta iraunkorrakdira.

 
Kontaktua mantendu


+ Produktuak
% Gogobetetze
+ Proiektuak
+ Bezeroak